Smart miljöprojekt för att minska ICA Maxis energianvändning

En livsmedelsbutik är en komplex temperaturmässigt miljö. Färskvarorna ska vara kylda för att klara sin hållbarhet, medan kundutrymmet ska vara varmt och komfortabelt för besökarna att vistas i.

BUTIKENS VÄRME OCH KYLA  är två motsatser som trots allt har en sak gemensamt, båda kräver mycket elenergi.I en förhoppning att kunna minska elförbrukningen och miljöpåverkan startas ett miljöprojekt under 2017 med geotermisk värme/kyla för ICA Maxi-butiken. Geoenergianläggningen är ett förnyelsebart system bestående av tre stycken cirka 150 meter djupa borrhål i marken, så kallad bergvärme. Systemet är passivt där värme tas upp ur marken och nyttjas som värmekälla till en värmepump. Marken återladdas därefter passivt från omgivningen, som en stor solfångare.

GENOM ETT SINNRIKT SYSTEM kan borrhålen även nyttjas för komfortkyla av lokalerna, genom så kallad frikyla, vilken erhålls nästan gratis från berget samtidigt som borrhålen återladdas med värme.  Frikylan kan tas upp utan kompressordrift vilket gör den enormt kostnadseffektiv och miljövänlig. I ICA-butiken ska frikylan även användas för att stöda livsmedelskylan och göra den effektivare.

MED SPILLVÄRME från livsmedelskylan tillsammans med bergvärmen blir butikens behov av elpanna för spetsvärme under kalla dagar nästintill minimal. Under varma sommardagar hålls elförbrukningen nere för komfortkyla samt livsmedelskylan genom att nyttja frikylan i borrhålen. Systemet är slutet och kräver minimalt med underhåll. Sammantaget ger detta en energibesparing per butik på cirka 30 000 k Wh/år, vilket motsvarar cirka sex normalvillors förbrukning av hushållsel per år.