Cookies

Denna webbplats använder en teknik som kallas cookies. En cookie är en textrad som skickas till din webbläsare när du besöker webbplatsen och som din webbläsare sedan skickar tillbaka till oss nästa gång du klickar fram någon av våra sidor. Cookien innehåller ett löpnummer som gör det möjligt för oss att se om flera på varandra följande besök kommer från samma dator. Cookien innehåller inga som helst personuppgifter och kan inte spåras till en specifik person.

Huvudsyftet med vår användning av cookies är att på ett tillförlitligt sätt mäta hur många som besöker vår webbplats och hur länge besöken varar. För detta använder vi oss av ett statistikprogram på webbservern.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies. Du kan också ställa in webbläsaren så att den låter dig välja från fall till fall om du vill acceptera en cookie eller ej. Du får då upp en dialogruta varje gång en webbserver vill skriva en cookie på din dator och i denna dialogruta kan du välja om du vill ta emot cookien eller inte.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan vi inte garantera att samtliga sidor på webbplatsen fungerar felfritt.